/*
*/
VH Svazu futsalu ČR již tuto sobotu

VH Svazu futsalu ČR již tuto sobotu

Přípravy na Valnou hromadu Svazu futsalu ČR, která se koná v sobotu 9.3.2013 v Praze od 9:30 hodin v konferenčním sálu hotelu Pyramida, Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 125/24, vrcholí. V souladu se schválenými Stanovami Svazu futsalu ČR proběhne v rámci VH volba do orgánů Svazu futsalu, a to Komise futsalu FAČR, Odvolací komise, Arbitrážní komise a Komise vnitřního auditu SF ČR.

1. místopředseda 
Pavel Czene

2. místopředseda 
Radoslav Klier

3. místopředseda (předseda 1. ligy) 
Milan Vich

člen – Oblasti a kraje z Čech 
Pavel Nepil

člen – Oblasti a kraje z Moravy 
Zdeněk Polák

člen – Kluby 1. a 2. ligy
Petr Málek
Pavel Šuba


Odvolací komise SF ČR 
Pavel Němec
Jaroslav Pytloun
Jaroslav Svoboda
Jaroslav Topol


Arbitrážní komise SF ČR 
Michal Antonín
Stanislav Bernard
Jiří Kňáva


Komise vnitřního auditu SF ČR 
Jiří Chaloupka
Daniel Kolman
Martin Pelikán