/*
*/
Propozice soutěží Ostrava + Opava

Propozice soutěží Ostrava + Opava

Vážení sportovní přátelé,

pokud jste nově vznikající futsalový klub a máte zájem zúčastňovat se oficiálních futsalových soutěží na Ostravsku a Opavsku, přinášíme Vám informace o těchto soutěžích.

 

Propozice futsalových soutěží okresů

Ostrava + Opava 2013/2014

 

1. Pořadatel:

Řídící orgán Okresní Komise futsalu okresu Ostrava v návaznosti a ve spolupráci s FAČR – svaz futsalu. V pravomoci této komise je určit s konečnou platností herní systém soutěže, termíny a rozpisy utkání. Zároveň rozhoduje o všech trestech a řeší veškeré protesty. Vyhrazuje si právo na příp. změny.

 

2. Termín:

září – duben 2013/2014

Přesné termíny, rozlosování soutěží a místa utkání budou mužstvům včas písemně zaslány.

 

3. Místo:

hala VŠB, ul. Studentská, Ostrava – Poruba

hala Sareza, ul. Hrušovská, Ostrava – Přívoz

hala Mittal, ul. Varenská, Ostrava 1

hala SPŠ, ul. Sokolská 48, Ostrava 1

 

4. Povrch:

parkety

 

5. Podmínky účasti:

Vedoucí mužstva musí nejpozději do 15. srpna 2013 zaslat startovné ve výši:

Okresní přebor 15 400,- Kč

I.; II.; III. třída 7 700,- Kč

na adresu: POZOR ZMĚNA!

Jan Dudziak,

1.Máje 850/3

701 00 Hlučín

kontaktní spojení: Dudziak Vlastimil tel.: 595 136 037, mobil: 737 243 526 e-mail:dudziak.vlastimil@centrum.cz

 

6. Startovné:

Zasílá se formou poštovní poukázky, na jejíž zadní stranu /zpráva pro příjemce/ se napíše přesný název mužstva, popř. změny starého názvu. Zaplacením startovného mužstvo souhlasí a bude dodržovat propozice této soutěže.

 

7. Systém rozdělení soutěží:

a) 1. Celostátní liga – 12 mužstev

b) 2. liga Západ – 12 mužstev, 2. liga Východ – 12 mužstev

c) Divize F – 12 mužstev z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje

d) Krajský přebor

– Moravskoslezský – mužstva z okresů Karviná, Frýdek – Místek, Nový Jičín, Opava, Ostrava

– Olomoucký – mužstva z okresů Bruntál, Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk

– Zlínský – mužstva z okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín

e) Okresní soutěž

Okresní přebor Ostrava + Opava – startovné 15 400,- Kč, 16 mužstev se utká mistrovským způsobem dvoukolově. Každé mužstvo odehraje v deseti turnajích vždy 3 utkání. Hrací doba 2×15 minut.

Mužstvo, které se umístí na 1. místě konečné tabulky, postupuje do Krajského přeboru. Mužstva, která se umístí na 13. – 16. místě konečné tabulky, sestupují do I. třídy – Ostrava.

 

I. třída Ostrava + Opava – startovné 7 700,- Kč, 16 mužstev se utká mistrovským způsobem každý s každým. Každé mužstvo odehraje v 5-ti turnajích vždy 3 utkání. Hrací doba 2×15 minut.

Mužstva, která se umístí na 1.– 4.místě konečné tabulky, postupují přímo do Okr.přeboru-Ostrava. Mužstva, která se umístí na 13. – 16.místě konečné tabulky, sestupují do II. třídy – Ostrava.

 

II. třída – Ostrava + Opava – startovné 7 700,- Kč, 16 mužstev se utká mistrovským způsobem každý s každým. Každé mužstvo odehraje v 5-ti turnajích vždy 3 utkání. Hrací doba 2×15 minut. Mužstva, která se umístí na 1. a 4. místě konečné tabulky, postupují přímo do I. třídy -Ostrava. Mužstva, která se umístí na 13. –16.místě konečné tabulky, sestupují do III. třídy – Ostrava.

 

III. třída – Ostrava + Opava – startovné 7 600,- Kč, 16 mužstev se utká mistrovským způsobem každý s každým. Každé mužstvo odehraje v 5-ti turnajích vždy 3 utkání. Hrací doba 2×15 minut.

V případě, že do soutěže bude přihlášeno více jak 16 mužstev, budou mužstva rozlosována do dvou a více rovnocenných skupin.

Mužstva, která se umístí na 1. a 4. místě, postoupí do II. třídy – Ostrava, v případě že, budou mužstva rozlosována do dvou skupin,

postoupí do II. třídy mužstva, která se umístí na 1. – 2. místě.

Případný větší počet sestupujících družstev se odvíjí od konečných tabulek vyšších soutěží ( 1.CL, 2LV, Divize F, MS kraj ).

 

8. Náležitosti mužstva k utkání:

– mužstva musí být řádně zaregistrována u FAČR – svaz futsalu.

– soupiska s neměnným názvem mužstva potvrzena řídícím orgánem soutěže

– sada jednotných dresů s čísly, jednotné trenýrky a stulpny

– chrániče pro všechny hráče včetně brankářů

– min. 2 míče dle pravidel futsalu

– sada náhradních dresů jiné barvy ( nelze použít tzv. rozlišováky )

– osobní doklady hráčů pro identifikaci ( občanský průkaz, pas, zbrojní průkaz, řidičský průkaz ) – v sezoně 2012-2013 je možné použít

náhradou registrační průkaz platný v uplynulé sezoně

– lékárničku se základním vybavením !!!!!

 

K utkání může nastoupit pouze hráč, který je v den utkání řádným členem Svazu futsalu a má uhrazen členský příspěvek pro daný kalendářní rok. Pokud k utkání nastoupí hráč, který nesplňuje tuto podmínku, bude jeho start považován za neoprávněný se všemi důsledky! Způsob zaregistrování a veškeré další náležitosti budou podrobně vysvětleny na schůzce vedoucích mužstev před začátkem soutěže. Soutěže se mohou zúčastnit pouze hráči starší 15-ti let. V souladu s reglementem UEFA je v soutěži povolen start všem hráčům velkého fotbalu bez jakéhokoliv omezení.

 

9. Pojištění:

a) Nebude-li stanoveno jinak, z titulu akce ČSTV je každý hráč hromadně pojištěn proti úrazu na základě dlouhodobé smlouvy mezi ČSTV a pojišťovnou Kooperativa a.s. č.: 71-495000445-2, platnou od 1.1.2003

b) Úraz musí být registrován v zápise o utkání.

c) Lékařské prohlídky – vedoucí mužstev jsou tímto upozorněni, aby nepodceňovali vedení evidence lékařských potvrzení o způsobilosti

hráčů a to bez ohledu na skutečnost, že lékařská potvrzení nebudou ze strany KF – Ostrava, ani rozhodčími kontrolována. V této souvislosti existuje možnost občansko-právní (regresní) i trestní odpovědnosti mužstev, či hráčů samotných při případném zranění, či jiné újmě na zdraví při sportovní činnosti. Způsob evidence je věcí vedoucího mužstva. V případě, že za mužstvo nastoupí hráč bez platné lékařské prohlídky, hraje na vlastní nebezpečí a plnou zodpovědnost nese vedoucí mužstva.

d) Individuelní pojištění hráčů, či speciální klubové pojistky se doporučují.

 

10. Cestovné: Všechna mužstva startují na vlastní náklady.

 

11. Technická ustanovení: Hraje se podle mezinárodních pravidel futsalu FIFA platných u FAČR – svaz futsalu od 19. 8. 2001.

 

12. O konečném pořadí rozhoduje: a) počet bodů, b) vzájemný zápas, c) užší tabulka, d) rozdíl skóre, e) podíl skóre-vyšší počet vstřelených branek, f) los.

 

13. Rozhodčí: Všechna utkání budou řídit vyškolení rozhodčí futsalu, kteří jsou nominováni Komisí rozhodčích.

 

14. Povinnosti mužstev: Dostavit se k utkání přesně podle stanoveného rozpisu. Čekací doba se ruší. Při prezentaci mužstva je vedoucí povinen předložit řádně vyplněnou soupisku. Prezentace se bude provádět vždy 30 minut před prvním utkáním mužstva.

 

15. Materiální zabezpečení:

a) Každé mužstvo si musí donést vlastní kopací míč č.4 /s menším odskokem Select. Joma, Adidas, Nike. Jestliže nebude dohoda mezi vedoucími mužstev, je povinno předložit míč k zápasu to mužstvo, které je uvedeno v rozpisu utkání na prvním místě.

b) Kapitán musí být viditelně označen páskou.

c) Po skončení každého utkání je povinen kapitán mužstva podepsat zápis o utkání.

d) Za cenné věci nebere pořadatel odpovědnost a nevztahuje se ani pojištění.

e) Vedoucí mužstva odpovídá za to, že za jeho mužstvo nenastoupí hráč bez platné lékařské prohlídky ne starší 1 rok.

f) Přestupní termíny – dle soutěžního řádu

g) Po zaplacení startovného každý vedoucí mužstva obdrží veškeré informace na losovacím aktivu

 

16. Disciplinární tresty:

a) Pokud nastoupí za mužstvo hráč, který není na jeho soupisce, nebo řádně zaregistrován, prohrává toto mužstvo kontumačně 0:5.

b) Mužstvo, které nenastoupí ke svému utkání ve stanovenou dobu z jakýchkoli důvodů, prohrává toto mužstvo kontumačně 0:5.

Mužstvo, kterému bude takto kontumováno 5 utkání bude z celé soutěže vyloučeno a všechny jeho výsledky anulovány. Veškeré další disciplinární záležitosti budou řešeny Řídícím orgánem Okresní Komise futsalu okresu Ostrava v souladu s platným Disciplinárním řádem.

 

17. Červená karta: O trestu hráče, který obdržel červenou kartu, rozhodne delegát turnaje na základě zprávy rozhodčího. Minimálním trestem je zastavení činnosti na jedno soutěžní utkání. Delegát turnaje – na turnaji zastupuje STDK /soutěžně-technická a disciplinární komise.

 

18. Na všechny oddíly soutěže se vztahuje Sazebník trestů a pokut, který je přílohou Disciplinárního řádu.

 

19. Protesty: Podávají se písemnou formou nejpozději 15 minut po skončení utkání u vedoucího turnaje /delegáta/. Vyřešení protestu oznámí delegát pokud možno do konce turnaje. Při zamítnutí protestu propadá vklad 300,- Kč ve prospěch pořadatele. Protest se píše na zadní stranu zápisu o utkání.

 

20. Tyto propozice jsou odvozeny od propozic celostátní ligy futsalu 2012/2013 řízené FAČR – svaz futsalu.

 

Případné změny jsou dány specifickými podmínkami naší oblasti. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny.

Propozice, rozpisy utkání, výsledky a tabulky taktéž naleznete na www.futsal-sport.cz