/*
*/
Propozice DIVIZE F ročník 2014-2015

Propozice DIVIZE F ročník 2014-2015

OBLASTNÍ KOMISE FUTSALU FAČR DIVIZE F

Náměstí Svatopluka Čecha 10, 702 00 , Moravská Ostrava a Přívoz

Tel.: 737243526,email: futsal-divizef@seznam.cz

http://nv.fotbal.cz/futsal/kao/divize-f

 

Propozice Divize F-soutěžní ročník 2014-2015

 

1)Pořadatel soutěže:   Oblastní komise futsalu F (dále jen ObKF)

ve složení:

 

Předseda

Vlastimil Dudziak       737243526     dudziak.vlastimil@centrum.cz

 

Místopředseda

Dušan Vozárik       702363674     dusan.vozarik@seznam.cz

 

Členové

Jiří Honěk                   603441139     honekfotbal@seznam.cz

Ing.Pavel Němec        603262273     proficasing.nemec@seznam.cz

Martin Pelikán            737253923     futsal.mskp@seznam.cz

Lumír Kopecký           737207754    kopeckylumir@seznam.cz

Jiří Gnida                     603269750

 

2) Účastníci soutěže:  právo účasti v soutěži mají mužstva,která se zúčastnila loňského ročníku a

vítězové příslušných krajských přeborů 2013-2014:

Parlament Ostrava

Baracuda   Jakubčovice

Ferram  Opava

Jokerit  Kopřivnice

SK Krmelín

Eximpo Náklo

Oskarol Orlová

United Frýdek – Místek

Vítěz přeboru MS kraje

Vítěz přeboru OL kraje

Vítěz přeboru ZL kraje

Oblastní komise futsalu si vyhrazuje právo doplnit soutěž v případě volného místa do maximálního počtu 12 účastníků dalšími zájemci a to i s použitím institutu tzv.“divoké karty“

 

3)Systém soutěže :     Účastníci odehrají soutěž mistrovským způsobem(každý s každým) dvoukolově

 

4)Podmínky účasti:  

Odeslání závazné přihlášky do soutěže  v termínu do 30.6.2014 v el.podobě na adresu :   futsal-divizef@seznam.cz  (tento termín platí pro stávající účastníky a mužstva z krajských přeborů s nárokem na postup)Mužstva musí být řádně registrována ve Svazu futsalu ČR

 

5)Startovné           :     5000,-Kč    termín úhrady do  20.9.2014

6)Kauce                :     5000,-Kč    termín úhrady  do 31.7.2014(účastníků minulého ročníku je výše stanovena dle zůstatku v příloze propozic,v případě odstoupení ze soutěže po odeslání závazné přihlášky,kauce či startovného toto propadá ve prospěch řídícího orgánu soutěže)

 

7)Termíny soutěže:    září 2014 – duben 2015

Úředními hracími dny jsou pátek – neděle v tomto časovém rozmezí:

Pátek    18.00-21.00

Sobota  10.00-21.00

Nedělě  10.00-20.00

Utkání mohou být odehrány i mimo úřední hracví dny případně i v jiném čase, ale pouze jako tzv.“předehrávky“ a pouze po dohodě obou soupeřů

 

8)Cestovné :        Každé mužstvo cestuje k utkáním na vlastní náklady

9)Pojištění  :  

Každý účastník utkání je z titulu akce ČUS(dříve ČSTV) hromadně pojištěn proti úrazu.Podmínkou pro plnění je uvedení úrazového děje v zápise o utkání. Ze strany pojišťovny může být vyžadováno doložení lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti hráče a to i přesto,že toto ze strany řídícího orgánu soutěže nebude kontrolováno

 

10)Odměny:  

Vítěz divize f má automatické právo postupu do 2.CL „východ“ pro následující ročník.Mužstva na 10.-12.místě sestupují do příslušných KP(tento počet může být i vyšší v návaznosti na sestupy vyšších soutěží)- Mužstva,která obsadí v soutěži 1.-3.místo obdrží finanční odměnu.O její výši rozhodne ObKF .

11)Ostatní  : 

 

Soutěžní utkání se hrají dle platných pravidel futsalu FIFA.Soutěž se řídí platnou legislativou Svazu futsalu FIFA ČR.Odchylky a jakékoliv úpravy jsou plně v kompetenci Oblastní komise futsalu jako řídícího orgánu soutěže a budou uvedeny v „Rozpisu soutěže“. V ostatních záležitostech,které nejsou řešeny těmito propozicemi příp.rozpisem. Soutěže platí v plném rozsahu Soubor předpisů Svazu futsalu FIFA